Holocaust, Biała Podlaska, Polska

Holocaust na terenie regionu bialskopodlaskiego

w czasie II wojny światowej

Anna Nowak


Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Wydział Politologii


Praca magisterska napisana w

Zakładzie Ruchów Politycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Edwarda Olszewskiego

Lublin, 1998