Pictures from our recent events and outreach

I. Spis  Zdjęć


Adolt Hitler - Eyewitness History of the World, The Rise of Fascism, A Dorling Kindersley Product, Dorling Kindersley Multimedia, New York, NY, USA. (CD ROM, film).

Batalion policyjny 101 pilnujący Żydów przed wysyłką do obozu koncentracyjnego na Majdanek – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Bialscy Żydzi zatrudnieni przy robotach ziemnych – Jerzy Doroszuk, Zagłada obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939 – 1944 pod redakcją Mariana Kowalskiego, Lublin 1977.

Getto w Białej Podlaskiej 1942 r.(ul. Stanisława Moniuszki) - Archiwum Miejskie w Tübingen (Niemcy), kserokopia w posiadaniu Archiwum Regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Getto żydowskie w Białej Podlaskiej (rok 1942-1943) - Archiwum Miejskie w Tübingen (Niemcy), kserokopia w posiadaniu Archiwum Regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Kapitan Julius Wohlauf – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Likwidacja getta w Białej Podlaskiej, 1942 r., Plac Wolności (Rynek) - Archiwum Miejskie w Tübingen (Niemcy), kserokopia w posiadaniu Archiwum Regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Likwidacja getta w Białej Podlaskiej, 1942 r., ul. Stanisława Moniuszki - Archiwum Miejskie w Tübingen (Niemcy), kserokopia w posiadaniu Archiwum Regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Odwrotna strona fotografii. Skazani Żydzi, Łomazy 18 sierpnia 1942 – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Porucznik Gnade i jego żołnierze poszukują Żydów – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Policjanci z batalionu 101 pilnują zgromadzone na boisku szkolnym dwie grupy Żydów – mężczyzn i kobiet tuż przed ich egzekucją – Daniel Jonah Golhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Synagoga żydowska, Biała Podlaska, Szkolny Dwór, ok. 1938 r. - Archiwum Regionalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Widok na getto u zbiegu ulic Grabanowskiej i Waskiej – Jerzy Doroszuk, Zagłada obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939 – 1944 pod redakcją Mariana Kowalskiego, Lublin 1977.

Wielki pogrom nocy kryształowej (1938) - Eyewitness History of the World, The Rise of Fascism, A Dorling Kindersley Product, Dorling Kindersley Multimedia, New York, NY, USA. (CD ROM, film).

Wprowadzenie ustaw norymberskich (1935) - Eyewitness History of the World, The Rise of Fascism, A Dorling Kindersley Product, Dorling Kindersley Multimedia, New York, NY, USA. (CD ROM, film).

Wywóz żydowskich kobiet i dzieci  do Treblinki – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York.

Żyd z bialskopodlaskiego getta (1942 - 1943 r.) - Archiwum Miejskie w Tübingen (Niemcy), kserokopia w posiadaniu Archiwum Regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Żydzi kopią masową mogiłę na peryferiach Łomaz – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Żydzi na polu Teofila Szostakiewicza w Łomazach – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Żydzi zebrani na boisku szkolnym. Widok od strony wsi – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.


II. Spis  Map

Dystrykt lubelski (1942 r.) – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Główny nazistowski plan eksterminacji Żydów w Europie, (1942 r.) – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Przybliżona liczba Żydów zabitych w okresie Holokaustu – Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, 1995, New York 1997.

Województwo bialskopodlaskie, podział na gminy, 1996 r. – Informator samorządowy województwa bialskopodlaskiego, Exspress Press, Lublin 1996.Spis zdjęć i map

Holocaust, Biała Podlaska, Polska